s u n g l a s s e s

Quick view
Ani Polarized | Dark Havana 52H-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Ani Polarized | Dark Havana 52H
Tom Ford
$465.00
Quick view
Faryn | Black/Gray 01F-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Faryn | Black/Gray 01F
Tom Ford
$725.00
Quick view
Kira | Shiny Bordeaux 69T-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Kira | Shiny Bordeaux 69T
Tom Ford
$465.00
Quick view
Morgan | Black 01W-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Morgan | Black 01W
Tom Ford
$410.00
Quick view
Ani | Shiny Black 01B-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Ani | Shiny Black 01B
Tom Ford
$415.00
Quick view
Alistair Polarized | Red Havana 54H-paul-karaz-shoes.myshopify.com--Tom Ford
Alistair Polarized | Red Havana 54H
Tom Ford
$520.00
Quick view
Alistair | Black/Cream 05G-paul-karaz-shoes.myshopify.com--Tom Ford
Alistair | Black/Cream 05B
Tom Ford
$435.00
Quick view
Claudia | Black 01B-paul-karaz-shoes.myshopify.com--Tom Ford
Claudia | Black 01B
Tom Ford
$495.00
Quick view
Lauren | Black/Smoke 02J-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Lauren | Black/Smoke 01C
Tom Ford
$415.00
Quick view
Penelope | Dark Brown 28F-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Penelope | Dark Brown 28F
Tom Ford
$435.00
Quick view
Penelope | Black 28B-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Penelope | Black 28B
Tom Ford
$435.00
Quick view
Whitney | Dark Brown 692-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Whitney | Dark Brown 692
Tom Ford
$435.00
Quick view
Stephenson | Dark Havana 52A-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Stephenson | Dark Havana 52A
Tom Ford
$410.00
Quick view
Simona | Dark Havana 52F-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Simona | Dark Havana 52F
Tom Ford
$485.00
Quick view
Simona | Shiny Black 01A-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Simona | Shiny Black 01A
Tom Ford
$485.00
Quick view
Marko | Rhodium 18V-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Marko | Rhodium 18V
Tom Ford
$425.00
Quick view
Anya | Green 45P-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Anya | Green 45P
Tom Ford
$395.00
Quick view
Arnaud Polarized | Black 01D-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Arnaud Polarized | Black 01D
Tom Ford
$495.00
Quick view
Alistair | Black 01B-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Alistair | Black 01B
Tom Ford
$435.00
Quick view
Maxine | Blonde Havana 53P-paul-karaz-shoes.myshopify.com-Tom Ford-Tom Ford
Maxine | Blonde Havana 53P
Tom Ford
$395.00